Termomodernizacja i Modernizacja

Firma JKB Energo specjalizuje się w kompleksowych robotach budowlanych, takich jak termomodernizacja i modernizacja budynków:

  • – Przemysłowych
  • – Użyteczności publicznej (szkoły, szpitale i przychodnie, baseny rekreacyjne, obiekty handlowe, banki)
  • – Biurowców
  • – Mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych

Termomodernizacja, którą wykonujemy ma na celu, między innymi, zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzanie budynku i obejmuje usprawnienia w strukturze budowlanej oraz systemie grzewczym. Główne działania to:

  • – Modernizacja elewacji zewnętrznej
  • – Ocieplanie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachów, stropodachów)
  • – Wymianę stolarki budowlanej
  • – Usprawnienie systemu wentylacji
  • – Demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

W ramach modernizacji i renowacji oferujemy kompleksowe roboty związane z odrestaurowaniem, rozbudową, przebudową budynków, często zmieniając funkcję, sposób przeznaczenia, podnosząc wartość nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, przedsiębiorstwa i inwestorów indywidualnych.

[Not a valid template]