Artykuły

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury

28.10.2014

Wszystkich naszych dotychczasowych oraz przyszłych klientów pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2014 r. pod poz. 888 opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. Rozporządzenie określa:

1) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej,

2) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,

3) wzory świadectw charakterystyki energetycznej

Nowe rozporządzenie określa przede wszystkim sposób prezentacji danych. Od tej pory osoby czytające Świadectwo Energetyczne będą dokładnie wiedzieć, jaka część energii i ciepła w budynku jest zasilana energią z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, woda i wiatr, a ile energii otrzymywana jest z gazu, oleju czy węgla. Świadectwo przedstawia też, na jakim poziomie plasuje się emisja dwutlenku węgla w związku z eksploatacją danego budynku.

Nowe świadectwa energetyczne nadal będą przyjmowały wiele standardowych założeń. Nie zmieni się nic w stosunku do temperatury wewnętrznej czy średnich miesięcznych parametrów klimatycznych, opracowywanych na bazie dwudziesto- i trzydziestoletnich pomiarów.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 4.01.2014 roku.

Pełną treść nowego rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Sejmu RP:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000045

Aby dowiedzieć się więcej i zamówić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wybierz jeden z poniższych linków:

Świadectwa Energetyczne Bielsko-Biała

Świadectwa Energetyczne Cieszyn

Świadectwa Energetyczne Żywiec

Świadectwa Energetyczne Pszczyna